Sport Complex, Metsamor Town

Sport Complex, Metsamor Town

Sport complex with 2 sports hall and a swimming pool. Construction duration 1975-1986. Architects: M. Mikaelyan, A. Mirijanyan, M. Safrastyan Constructor: K. Ghazaryan Photo courtesy M. Mikaelyan family archive.

An Overview of Metsamor Architecture

An Overview of Metsamor Architecture

It indeed is very rare that an architect has the fortune of designing even a small town, let alone a city entirely, from drafting the master plan to various but specific residential, cultural and public structures, sports facilities, adjacent structures etc. One of these rare cases is the town of Metsamor, which was designed in Continue reading An Overview of Metsamor Architecture

Photographer and Visual Artist: Katharina Roters

Photographer and Visual Artist: Katharina Roters

Born in 1969, Cologne. Katharina is a visual artist based in Budapest. Her first photo project “Yerevan Concrete” took place in 1999 in Yerevan. Then followed yet another famous project entitled “Hungarian Cubes”, published in 2014 by Park Books publishing house, which won her DAM Architectural Book Award in 2014. Katharina is a participant of Continue reading Photographer and Visual Artist: Katharina Roters

ճարտարապետ Մարտին Միքայելյան

ճարտարապետ Մարտին Միքայելյան

Մարտին Գրիգորի Միքայելյան (22․3․1926, Երևան – 9․11․1997, Երևան), ճարտարապետ։ ՀՃԱ թղթակից անդամ, ՀՀ վաստակավոր ճարտարապետ։ Ավարտել է ԵՊԻ, որտեղ և դասավանդել է։ 1955-97-ին աշխատել է Հայպետնախագիծ ինստիտուտում (1963-ից՝ ճարտ․ արվեստանոցի ղեկավար)։ Մարտին Միքայելյանի նախագծերով Հայաստանում կառուցվել են բնակելի շենքեր, առողջարաններ , մշակույթի տներ, Հայճարտշին ԳՀԻ համալիրը (1967) Երևանում, Եղեռնի զոհերի հուշարձանը (1965, քանդ․ Հ․Խաչատրյան) Նոր Continue reading ճարտարապետ Մարտին Միքայելյան